Search
  • Čarobna Lampa

PERSPEKTIVE MLADIH U SRBIJIPOSTED ON 8. JUNE 2019. BY CAROBNALAMPADOTRS

Mladi ljudi predstavljaju meru razvoja svake države. Kvalitetan obrazovni sistem, stabilna privreda i sigurnost političkog sistema predstavljaju ugaoni kamen nečega što možemo nazvati dobra osnova razvoja perspektive mladih ljudi u jednoj zemlji. Šta možemo reći za Srbiju, gde je stopa nezaposlenosti mladih viša od 30%? Samo jedno-situacija je alarmantna inešto očigledno nije u redu.

Šta je zapravo suštinska pozadina ovog problema? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, neophodno je da sagledamo istorijsku perspektivu ekonomsko/političkih dešavanja poslednjih decenija. SFRJ je stvarno bila država koja je predstavljala sui generis ekonomsko/privrednih sistema. U njoj su još od vremena 60-tih godina prošloga veka postojali svi elementi tržišne privrede, što znači da je Jugoslavija odavno prošla kroz stvarnu „tranziciju“. Svakako da je vreme , kristalno jasno, pokazalo sve nedostatke samouprave kao deteta komunizma, i kao rešenje prešlo se ad hoc na ekstremni neoliberalizam. Ta „renesansa“, na primeru Jugoslavije imalaje sve karakteristike osim onih progresivnih i pozitivnih. Naravno, problem je u prvoj ruci političke prirode iz čega ekonomska dešavanja proizilaze kao njegove nužne posledice, a ne kao rezultati ekonomske politike. Građanski rat, raspad države, intervencija NATO-a, predstavljaju svojevrsno „ledeno doba“, koje je uništilo sva ekonomska dostignuća Srbije u poslednja dva veka, a koja nisu bila nimalo skromna. Nakon okončanja onoga što se danas u svim bivšim jugoslovenskim republikama definiše kao „dešavanja devedesetih“ ušlo se u ektremni vid neoliberalnog kapitalizma koji je mnogo obećavao, ili su to samo obećavali njegovi proklamatori. U političkom smislu nastupio je period diskontinuiteta, ali ekonomski posmatrano taj silni progres i priliv stranog kapitala nije se desio ni blizu u meri u kojoj je očekivan. Ipak, mnoge pozitivne stvari su urađene, i baš kad je došao period kada su se mogle očekivati blagodati ekonomskih poteza usledila je ekonomska kriza koja je uzdrmala ceo finansijski sitem i pokazala sve nedostatke neo-liberalnog kapitalizma koji je poslednjih decenija doživeo pravu apoteozu i nametnuo se kao savršena ekonomska paradigma. Svakako da je globalna finansijska kriza srušila ovaj mit i dokazala da ovaj sistem nije savršen. Od ove krize cela svetska privreda je zapala u recesiju, iz koje se neka brže, neka sporije izvukla, ali svaka je platila visoku cenu i svaka je na najbrutalniji način osetila „oštricu“ krize, koju su mnogi uporedili sa Velikom depresijom iz dvadesetih godina prošlog veka.

Iz ovog kratkog preseka istorijskih dešavanja izvodimo jasne zaključke o pozadini i uzrocima trenutne ekonomske situacije Republike Srbije. Ono što se može oceniti kao povoljno, jeste svakako da je iza nas period teških reformi, fiskalne konsolidacije, i možemo sa sigurnošću reći da je veliki posao urađen. Da li se moglo bolje-moglo se, ali ovaj postignuti nivo u datoj situaciji je i više nego dobar.

Sagledavajući makroekonomske indikatore, ekonomske reforme, savete MMF-a i projektovanu monetarnu i fiskalnu politiku vraćamo se na pitaje sa početka- Gde su u svemu ovome mladi i kakva je njihova perspektiva u celoj ovoj situaciji? Iz tog aspekta posmatrano, statistike su poražavajuće. U Srbiji je stopa nezaposlenosti mladih 2,5 puta viša od stope opšte nezaposlenosti u zemlji, a viša je i od evropskog proseka koji iznosi 18,5%. Sve više poslodavaca i investitora traži mlade ljude za zapošljavanje, ali imaju zamerke da veliki broj mladih ljudi koji apliciraju za posao nema adekvatna znanja. Nešto više od 60% mladih živi sa roditeljima, od toga 60% nema zarade, a dve trećine bi rado napistili Srbiju, uglavnom bi otišli u Zapadnu Evropu. U čemu leži tajna ovako loše statistike? Zaključujemo da je bitan razlog politički ambijent, koji negativno konotira svaki segment društva i politizuje sve funkcije u društvenom sistemu koje bi a priori trebale da budu apolitičke. Veliki problem je nesigurnost i neizvesnost koja prožima društvo i lebdi nad pitanjem svakog studenta- Gde posle falulteta? Najopasniji fenomen u finansisjkom sistemu jeste „strah od straha“, kada pojedinci izobražavaju nesigurnost i u onim segentima gde je ima, ali i u onim segmentima gde je uopšte nema. Ovaj osećaj je dodatno podstaknut sistemom vrednosti koji je u najmanju ruku retrogradan i antikulturalan. Ako je danas u srbiji „rijaliti“ mera kulture, onda su mladi ljudi koji napuštaju Srbiju mera njenog opstanka kao države, opstanka njenog kulturnog i intelektualnog identiteta koji je za poslednje dve decenije više potamneo nego za pet vekova turskog ropstva.

Sada se nameće pitanje, kako zadražati mlade i pametne ljude i kako im omogućiti kvalitetnu poslovnu perspektivu u Srbiji.

Prva stvar je svakako afirmacija preduzetništva i poštovanje privrednika kao entiteta, kao karike u društvu, čiji cilj nije samo da maksimizira svoju korisnost, već da maksimizira korisnost svih svojih zaposlenih i celog društva. Moraju se izbrisati nasleđeni stereotipi od onih boljševičkih da je svaki privrednik kulak, do onih svremenih da je svaki privrednik tajkun.

Druga stvar je da država mora imati jasnu strategiju za mlade ljude koja mora biti jasna i konkretna.

Treća stvar je smanjenje informacionih i tehničih barijeraza start up projekte, koji prestavljaju odličnu šansu da mladi ljudi ostvare svoje ideje i započnu sopstveni biznis.

Četvrta stvar je vratiti poverenje u ekonomski sistem i državu kao kreatora toga sistema, a to je jedino moguće kroz razvojne projekte u kojima će mladi ljudi aktivno participirati.

Peta stvar je obrazovni sistem koji mora mladima usaditi osobinu proaktivnograzmišljanja i delanja, što znači, ne sme se čekati i kukati, već treba raditi na sebi i svom obrazovanju i usavršavanju. Ovotreba da stvoripozitivnuklimu u kojojćemladiljudibitimotivisani da se bavekulturomiumetnošću, nanačin da kreirajunovevrednosti, a da za orijentirimajunajlepšainavrednijakulturološkaiumetničkaostvarenja.

Nekada je dovoljno bilo biti „dobar“ da bi se opstalo i uspelo na tržištu. Danas ima bezbroj „dobrih“, mora se biti „Najbolji“ kako bi se moglo računati ne na dobru poziciju, već na spremnost da se sa dobrim izgledima upustimo u u borbu na tržištu rada. Mladi ljudi sa svojom energijom i znanjem predstavljaju generičnu snagu Srbije. Do uspeha, kao i do smisla, dolazi se sinergijom intelektualnih i duhovnih vrlina, koje se ovaploćuju kroz rad i napor izgrađujući svakog pojedinca kao zdravu ličnost i korisnog člana društvene zajednice. Većina mladih pokušava da uspeh nađe na putu daleko od Srbije, previđajući da se uspeh gradi, a ne nalazi, a da svaki put bekstva od sebe dovodi do još surovijeg susreta sa samim sobom. Zato ne smemo gubiti vreme, izgrađujmo sebe i ugrađujmo sebe u mozaik moderne-evropske Srbije, ovo je naš zadatak i put koji nema alternativu, amera toga neka nam bude znanje i rad, a uspeh pri tom sigurno neće izostati.By Aleksandar Božović


4 views0 comments

Recent Posts

See All

O NAMA

Mi smo neprofitno, nevladino udruženje građana koje polazeći od principa razvijanja kulturne svesti, edukacija i širenja pozitivnih vrednosti, težimo da doprinesemo jačanju kulturnih,  socijalnih i demokratskih kapaciteta lokalnih zajednica, ali i cele države.

KONTAKT 

T: 063/803-71-36

A: Vidikovački Venac 104b

     lokal 107

E: office@carobnalampa.rs

www.carobnalampa.rs

matični broj: 28255411

PIB: 110718976

dinarski račun: 340-11019458-29

devizni račun:   340-10031775-19

ERSTE BANK a.d.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube