Paris Peace Forum 2019

Drugi po redu Mirovni forum u Parizu

PARISKI MIROVNI FORUM

Predsednica Udruženja "Čarobna lampa" Aleksandra Manasijević i projekt menadzer Aleksandar Božović učestvovali su na drugom "Pariskom mirovnom forumu". Pariski mirovni forum je osmišljen da se suprotstavi negativnim tendencijama i da okupi sve one među državama i civilnim društvom koji veruju u kolektivne akcije, multilateralnost i dobro upravljanje zajedničkim javnim dobrima za suočavanje sa zajedničkim izazovima i održanjem mira.

Mir se sastoji od svih rešenja koja pomažu da se smanje međunarodne tenzije: saradnja u borbi protiv klimatskih promena i oskudica resursa, institucije za kanalisanje rivaliteta moći i administriranje globalnih javnih dobara, pravda za ublažavanje pritužbi i regulacija za rešavanje nejednakosti i zloupotrebe moći.

Forum je otvorio predsednik Francuske, Emanuel Makron i tokom tri dana predstavnici vise od 100 institucija i organizacija iz celoga sveta imali su priliku da prezentuju svoje projekte iz oblasti: kulture, edukacije, ljudskih prava, održivog razvoja i novih tehnologija.

Medju brojnim zvaničnicima forumu je prisustvovao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Udruženje "Čarobna lampa" po prvi put učestvuje na Pariskom mirovnom forumu gde je uspešno prezentovalo svoje projekte i ideje i ostvarilo saradnju sa više organizacija iz raznih delova sveta koje se takodje bave kulturom i edukacijom.

O NAMA

Mi smo neprofitno, nevladino udruženje građana koje polazeći od principa razvijanja kulturne svesti, edukacija i širenja pozitivnih vrednosti, težimo da doprinesemo jačanju kulturnih,  socijalnih i demokratskih kapaciteta lokalnih zajednica, ali i cele države.

KONTAKT 

T: 063/803-71-36

A: Vidikovački Venac 104b

     lokal 107

E: office@carobnalampa.rs

www.carobnalampa.rs

matični broj: 28255411

PIB: 110718976

dinarski račun: 340-11019458-29

devizni račun:   340-10031775-19

ERSTE BANK a.d.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube